Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-146710                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.