Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-312513                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.