Møde i Beredskabskommissionen d. 28. juni 2016

4.     Orientering om beredskabsområdet (D)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-351134                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Aktuelle sager på beredskabsområdet.
Baggrund
Der gives en status på aktuelle sager på beredskabsområdet, herunder en overordnet status på:
· Rednings- og sikkerhedscentret
· Brand og Redning
· Storebæltsberedskabet
· Det frivillige redningsberedskab.
Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Sagen drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Den nye viceberedskabschef tiltræder 1. juli 2016
Der arbejdes på en ny aftale med A/S Storebælt om beredskab på forbindelsen.