Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2018

5.     Mødekalender 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458541                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal fastsættes en mødekalender for beredskabskommissionens møder i 2019.
Baggrund
Der lægges op til, at der planlægges følgende 4 møder i beredskabskommissionen i 2019:
·         20-02-2019 kl. 12.30
·         19-06-2019 kl. 12.30
·         12-09-2019 kl. 12.30
·         11-12-2019 kl. 12.30
Alle møder afholdes hos Center for Beredskab, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør
Retligt grundlag
Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Mødekalenderen godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:
Fraværende: 
Der var enighed om datoerne. Tidspunkterne ændres til start kl. 14.00. Herefter mødekalender godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.