Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

5.     Status - samarbejde med Sorø (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83719                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om status på samarbejdet med Sorø.
Herunder hvordan overgangen og opstarten er gået.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning