Møde i Beredskabskommissionen d. 13. december 2016

5.     Mødekalender 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728197          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der skal fastsættes en mødekalender for beredskabskommissionens møder i 2017.
Baggrund
Der lægges op til at der som udgangspunkt planlægges 6 møder i beredskabskommissionen i 2017, således:
· 7. Marts
· 25. April
· 27. Juni
· 19. September
· 24. Oktober
· 12. December
Alle møder kl. 14.00 hos Center for Beredskab, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. 
Retligt grundlag
Styrelsesloven.
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller
1.   at  Mødekalenderen godkendes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.