Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

3.     Status vedr. udbud af brandslukning (O)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743741                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om udbuddet.
Baggrund
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. beredskabschef indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.