Møde i Beredskabskommissionen d. 12. september 2018

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458251                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.