Møde i Beredskabskommissionen d. 12. september 2018

5.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-55822               Dok.nr.: 330-2018-458592                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.