Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

8.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-314095                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
I.A.B.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.