Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83551                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.