Møde i Beredskabskommissionen d. 20. juni 2018

7.     Ændring af mødekalender (B)

Sagsnr.: 330-2018-36880               Dok.nr.: 330-2018-313863                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Ændring af mødetidspunkt for beredskabskommissionsmøderne i september og december 2018.
Baggrund
Det skal besluttes, om beredskabskommissionsmøderne kan flyttes:
· Den 12-09-2018 fra kl. 12.30 til kl. 15.30
· Den 12-12-2018 fra kl. 12.30 til kl. 14.00
Der lægges endvidere op til, at der planlægges følgende 4 møder i beredskabskommissionen i 2019:
· Den 20-02-2019 kl. 12.30
· Den 19-06-2019 kl. 12.30
· Den 12-09-2019 kl. 12.30
· Den 11-12-2019 kl. 12.30
Forslag til mødekalender for 2019 bliver behandlet på beredskabskommissionsmødet den 12. juni 2018.
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Vurdering
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Konst. Beredskabschef indstiller,
1.    at Mødetidspunkterne i 2018 ændres.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 20. juni 2018:
Fraværende:  Henning Jørgen Petersen
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.