Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567564                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.   at  Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Godkendt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.