Møde i Beredskabskommissionen d. 28. juni 2016

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-350715                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Godkendt.
Pkt. 6 vedr. fremtidig organisering af Resc behandles som det første ordinære punkt.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.