Møde i Beredskabskommissionen d. 27. september 2016

5.      Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-65766               Dok.nr.: 330-2016-531655                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 27. september 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Marianne orienterede om de frivilliges bistand til Global Aid.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.