Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

3.     Budgetafslutning 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83650                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om årets resultat og overførselssag
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning