Møde i Beredskabskommissionen d. 19. august 2016

4.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-57425               Dok.nr.: 330-2016-456497                                          Åbent
Kompetence:
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes 
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. august 2016:
Fraværende:  Egon Bo
I.A.B.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.