Møde i Beredskabskommissionen d. 28. juni 2016

5.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-44753               Dok.nr.: 330-2016-351162                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 28. juni 2016:
Fraværende:  Egon Bo
Henning Blok Madsen orienterede om, at der afholdes broløb 9.september 2017.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.