Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743749                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
I.A.B.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.