Møde i Beredskabskommissionen d. 13. december 2016

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-87381                 Dok.nr.: 330-2016-728266          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.