Møde i Beredskabskommissionen d. 10. maj 2017

6.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124491                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Eventuelle sager.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 10. maj 2017:
Fraværende:  Egon Bo
I.A.B
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.