Møde i Beredskabskommissionen d. 7. marts 2017

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124317                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.