Møde i Beredskabskommissionen d. 7. marts 2017

5.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-15580               Dok.nr.: 330-2017-124491                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Mødet den 25. april foreslås flyttet til den 9. maj kl. 13.00-15.00.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at eventuelle sager drøftes.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.