Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

3.     Status vedr. udbud af brandslukning

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567585                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Der orienteres om udbuddet.
Baggrund
Retligt grundlag
Handlemuligheder
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Konsekvenser for andre udvalg
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Til efterretning.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.