Møde i Beredskabskommissionen d. 19. september 2017

7.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2017-64235               Dok.nr.: 330-2017-567683                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 19. september 2017:
Fraværende:  Doris Neumann, Henning Blok Madsen, Jørn-Ole Didriksen, Lars J. Petersen
Marianne orienterede om hjælp med hospitalsudstyr til Ukraine, samt om Beredskabsforbundets arrangement den 10. okt. i Antvorskov hallen (robust borger).
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.