Møde i Beredskabskommissionen d. 5. april 2016

7.      Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2016-22721               Dok.nr.: 330-2016-176489                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes
Beslutning i Beredskabskommissionen den 5. april 2016:
Fraværende:  Jørn-Ole Didriksen
Iab.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.