Møde i Beredskabskommissionen d. 10. marts 2021

8.     Tilbygning til øvelsestunnel (O)

Sagsnr.: 330-2021-18474               Dok.nr.: 330-2021-83782                                            Åbent
Kompetence:
BRK
Beslutningstema
Beredskabschefen orienterer om den kommende tilbygning til øvelsestunnelen.
Fordelingen af arbejdsopgaver mellem beredskabet og kommunale ejendomme i relation til tilbygningen.
Indstilling
Beredskabschefen indstiller,
1.    at Orienteringen tages til efterretning