Møde i Beredskabskommissionen d. 21. marts 2018

7.     Eventuelt (D)

Sagsnr.: 330-2018-17332               Dok.nr.: 330-2018-152442                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Eventuelle sager drøftes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018:
Fraværende:  Anders Koefoed (V), Lars J. Petersen, Marianne Kristiansen, Søren Hald
I. A. B
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.