Møde i Beredskabskommissionen d. 12. december 2017

1.     Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-86137               Dok.nr.: 330-2017-743712                                          Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.
Indstilling
Borgmesteren indstiller,
1.    at Dagsorden godkendes.
Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2017:
Fraværende: 
Godkendt.
Peter Risager Haslund deltog på vegne af Steen Nørskov.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.