Dagsordener og referater

§ 17 stk. 4 udvalg - Korsør - byen møder vandet

Her finder du dagsordener og referater for § 17 stk. 4 udvalg - Korsør - byen møder vandet i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

30. november 2017
1. Formanden byder velkommen (O)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Godkendelse af referat (B)
4. Status over 17.4 udvalgets arbejde (B)
5. Drøftelse af etablering af bølgebryder (D)
6. Drøftelse af udvikling af Stationsbyen (D)
7. Salg af azobetræ fra Halsskov Færgehavn (B)
8. Gensidig orientering (O)
9. Eventuelt (O)
7. september 2017
1. Formanden byder velkommen (O)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Godkendelse af referat (B)
4. Godkendelse af udviklingsplanen (B)
5. Drøftelse af hvordan vi får gjort omverden opmærksom på Halsskov Færgehavn (D)
6. Drøftelse af en eventuel navneændring af Halsskov Færgehavn (D)
7. Drøftelse af etablering af bølgebryder (D)
8. Gensidig orientering (O)
9. Eventuelt (O)
10. Ordensregler ved brug af Vandsportscentret/Færgehavnen (D)
11. Opfølgning på ibrugtagning af Vandsportscentret, herunder sikkerhedsforhold (D)
18. maj 2017
1. Formanden byder velkommen (O)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Godkendelse af referat (B)
4. Orientering om Halsskov Færgehavn (O)
5. Status og proces for nedsænkning af skib (O)
6. Oplæg om Kyst- og Naturturisme (O)
7. Gensidig orientering (O)
8. Eventuelt (O)
30. marts 2017
1. Formanden byder velkommen (O)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Godkendelse af referat (B)
4. Korsør Lystbådehavn (B)
5. Renovering af moler - Halsskov Færgehavn(B)
6. Etablering af bølgebryder i Halsskov Færgehavn(B)
7. Etablering af Udstillingscenter Storebælt i Halsskov Færgehavn (B)
8. Drøftelse af kunstigt rev i Færgehavnen (D)
9. Drøftelse af pilotprojekt om henvisningsskilte til turister (D)
10. Gensidig orientering (O)
11. Eventuelt (O)