Dagsordener og referater

Ældrerådet

Her finder du dagsordener og referater for Ældrerådet i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

22. juni 2021 ( Dagsorden )
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Beboer- og pårørendemøder (D)
5. Orientering fra formanden (O)
6. Høring - Fremtidig fokus for aktivitetscentrene (B)
7. Forslag til kommuneplan 2021-2032 i 10 ugers offentlig høring
8. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
9. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
10. Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)
11. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
12. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
13. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
14. Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)
15. Aktivitetskalender 2021 (B)
16. Pressemeddelelser (B)
17. Næste møde (B)
18. Eventuelt (O)
25. maj 2021
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Fremtidens aktivitetscentre (O)
5. Orientering fra formanden (O)
6. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
7. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
8. Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)
9. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
10. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
11. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
12. Uopfordret høringssvar på KAN/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)
13. Godkendelse af budget for aktiviteter 2021 (B)
14. Høringsvar til Udkast til Strategi for boliger til ældre 2021 (B)
15. Gennemgang af fagudvalgenes dagsordener (B)
16. Pressemeddelelser (B)
17. Næste møde (B)
18. Eventuelt (O)
27. april 2021
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Orientering fra formanden (O)
5. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
6. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
7. Orientering og indstilling om budget fra valgarbejdsgruppen (B)
8. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
9. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
10. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
11. Gennemgå Forebyggelses - og Seniorudvalgets dagsorden (B)
12. Høringssvar til Model for ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne (D)
13. Aktivitetskalender / Årshjul 2021 (B)
14. Indstilling af kandidater til formandsposten i Danske Ældreråd i 2021 (B)
15. Pressemeddelelser (B)
16. Næste møde (B)
17. Eventuelt (O)
18. Bekymringsbrev vedrørende foreløbigt regnskab 2020 - overførsler til 2021
30. marts 2021
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Orientering fra formanden (O)
5. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
6. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
7. Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)
8. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
9. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
10. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
11. Gennemgå Forebyggelses - og Seniorudvalgets dagsorden (B)
12. Pressemeddelelser (B)
13. Næste møde (B)
14. Valg til Ældrerådet 16. november 2021 (B)
15. Eventuelt (O)
16. Indbydelse til temamøde om aktivitetscentrene
23. februar 2021
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Orientering fra formanden (O)
5. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
6. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
7. Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)
8. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
9. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
10. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
11. Gennemgå Forebyggelses -og Seniorudvalgets dagsorden (B)
12. Resultater fra brugertilfredhedsundersøgelsern på Plejecentrene 2020 (D)
13. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (D)
14. Høringssvar - Projekt Fribus 2.0 (B)
15. Høringssvar - Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)
16. Pressemeddelelser(B)
17. Næste møde (B)
18. Eventuelt (O)
19. Drøftelse af fremtidig boligstrategi (D)
9. februar 2021
1. Valg af ordstyrer (B)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Orientering ved Center for Sundhed og Ældre (O)
4. Orientering fra formanden (O)
5. Orientering fra deltagelse i temamøder mm. (O)
6. Orientering fra Ældrerådets arbejdsgrupper (O)
7. Orientering fra valgarbejdsgruppen (O)
8. Orientering fra bruger/pårørenderåd (O)
9. Orientering fra Regionsældrerådet (O)
10. Orientering fra Danske Ældreråd (O)
11. Gennemgå Forebyggelses -og Seniorudvalgets dagsorden (B)
12. Arbejdsgrupper samt observatør, vakante pladser (B)
13. Aktivitetskalender/årshjul 2021 (B)
14. Høringssvar Kvalitetsstandard | Personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning
15. Ældrerådets forretningsorden (O)
16. Regionsældreråd - Forretningsorden tilpasses (B)
17. Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 2021 (B)
18. Pressemeddelelser (B)
19. Næste møde (B)
20. Eventuelt (D)