Dagsordener og referater

Børne- og Ungeudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

12. april 2021 ( Dagsorden )
524. Godkendelse af dagsorden (B)
525. Genoptaget - Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)
526. Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)
527. Mulige omprioriteringer inden for Børne- og Ungeudvalgets egen ramme (B)
528. Beslutning om dato for Byrådets orienteringsmøde vedr. Holmegaardshuset (B)
529. Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)
530. Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)
531. Status på Familieinstitutionen Havrebjerg efter målgruppeændring (O)
532. Anvendelse af opholdssteder, døgntilbud (D)
533. Finansiering af hjemmebesøg til småbørnsfamilier i Ringparken og Motalavej (B)
534. Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)
535. Status på klubområdet (O)
536. Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)
537. Høring vedrørende fritagelse for nationale test 2021 (O)
538. Gensidig orientering (O)
539. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
540. Pressemeddelelser (B)
541. Godkendelse af referat (B)
8. marts 2021
506. Godkendelse af dagsorden (B)
507. Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)
508. Regnskab 2020 og overførsel til 2021 - BUU (B)
509. Budgetproces 2022-25 - BUU (D)
510. Godkendelse af tids- og procesplan for Ungeenheden (B)
511. Igangsætning af analyse af den kommunale tandpleje (B)
512. Mere bevægelse i folkeskolen (D)
513. Fritagelse for nationale test i folkeskolen (D)
514. Ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området (D)
515. Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)
516. Opfølgning på KL's Børn & Unge Topmøde 2020 (D)
517. Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)
518. headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)
519. Den Kriminalpræventive Enhed (O)
520. Gensidig orientering (O)
521. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
522. Pressemeddelelser (B)
523. Godkendelse af referat (B)
1. februar 2021
492. Godkendelse af dagsorden (B)
493. Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)
494. Fokusmål på Børne- og Ungeudvalgets område 2021 (B)
495. Budgetopfølgning 1 2021 - Børne og Ungeudvalget (B)
496. Udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen (B)
497. Forslag om ændring af målgruppe ved Familieinstitutionen Havrebjerg og samtidig inddragelse af lejlighederne (B)
498. Initiativsag - Slagelse Kommunes brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)
499. Udviklingen på almenskoleområdet (O)
500. Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)
501. Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)
502. Gensidig orientering (O)
503. Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)
504. Pressemeddelelser (B)
505. Godkendelse af referat (B)