Dagsordener og referater

Beredskabskommissionen

Her finder du dagsordener og referater for Beredskabskommissionen i Slagelse Kommune i år 2020.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

9. december 2020 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering om beredskabsområdet (O)
3. Beredskabsaftale med A/S Storebælt (O)
4. Budget 2020 og årets afslutning (O)
5. Mødekalender 2021 (B)
6. Eventuelt (D)
16. september 2020 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering på beredskabsområdet fra beredskabschefen (O)
3. Orientering om Forsikring og Pensions indhentning af RBD (O)
4. Status øvelsestunnel og beredskabsaftale (O)
5. Orientering om Kritisk infrastruktur (O)
6. Budgetstatus (O)
7. Eventuelt (D)
17. juni 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering på beredskabsområdet (O)
3. Status på samarbejdet med Storebælt (O)
4. Status på aftale med Sorø Kommune om beredskabssamarbejde (O)
5. Opstart af arbejde med ny RBD i 2021 (D)
6. Interschutz turen (D)
7. Budget 2020 (O)
8. Nedlæggelse af betobdækningsgrav (B)
9. Eventuel (D)
19. februar 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering om beredskabsområdet (O)
3. Budgetafslutning 2019 (O)
4. Budget 2020 (O)
5. Status - samarbejde med Sorø (O)
6. Samarbejde med beredskabskommission Sorø (D)
7. Afholdelse af kommissionsmøder i kommunen (D)
8. Status samarbejde med Sund og Bælt (O)
9. Eventuelt (D)