Dagsordener og referater

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2014-2017

Her finder du dagsordener og referater for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2014-2017 i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

5. december 2017 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedsopfølgning ultimo oktober 2017
4. Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)
5. Udmøntningsplan for Socialøkonomi 2018 - 2020 (B)
6. Veteranstrategi (B)
7. BIU 2017 - Punkter til kommende møder (B)
7. november 2017 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Veteranstrategi Slagelse Kommune (B)
4. Strategi for Socialøkonomi 2018 - 2020 (B)
5. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - BIU (B)
6. BIU 2017 - Punkter til kommende møder (B)
3. oktober 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budgetopfølgning ultimo august (E)
4. Forslag til konkrete aktiviteter for langtidsforsørgede borgere med ikke vestlig baggrund (B)
5. Punkter til kommende møder (B)
5. september 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budgetopfølgning - ultimo juli 2017 (E)
4. Forslag til principper for indsatsen for nedbringelse af langtidsforsørgede borgere (B)
5. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne - 4. kvartal 2016 (O)
6. Punkter til kommende møder (B)
8. august 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 (B)
4. Veteranstrategi 2017-2018 (B)
5. Udpegning af medlem til Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) (B)
6. Nytteindsats, sanktioner og sygefravær hos unge (D)
7. Ungeindsats 2017 (O)
8. Anvendelse af tolkebistand og danskundervisning (O)
9. Punkter til kommende møder (B)
12. juni 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budget 2018 - 2021 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (D)
3. Gensidig orientering (O)
4. Månedsopfølgning ultimo april 2017 (E)
5. Budgetudviklingen på førtidspensionsområdet (O)
6. Udmøntning af rammebesparelser 2017 (D)
7. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)
8. Reduktion i antal midlertidige boliger til integrationsflygtninge (B)
9. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - kravsspecifikation og kvalitetsstandard (B)
10. Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)
11. Punkter til kommende møder (B)
15. maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budgetopfølgning ultimo marts 2017 (B)
4. Status - implementering af budgetkatalog 2017 (O)
5. Evaluering af principper for indgåelse af lejemål med private udlejere til midlertidige boliger til integrationsflygtninge (B)
6. Beskæftigelsesplan 2017 (B)
7. Initiativretssag - orientering om opgaveløsning og proces - ny organisering af Jobcentret (B)
8. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere (O)
9. Punkter til kommende møder (B)
18. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Forslag til kommunale indsatser (D)
3. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig budgetopfølgning - ultimo februar 2017 (E)
4. Implementering af budgetkatalog 2017 (O)
5. Beskæftigelsesplan 2017 (B)
6. Ungeindsatsen i Jobcentret - 2017 (O)
7. Tilbudsvifte på beskæftigelsesområdet 2017 (B)
8. Initiativretssag - Oprettelse af "småjobs" for unge arbejdsløse (B)
9. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)
10. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Forslag til kommunale indsatser (D)
11. Budget 2018 - 2021 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (D)
12. Punkter til kommende møder (B)
13. marts 2017 ( Dagsorden )
9. Ungeindsatsen 2017 (O)
7. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Valg af næstformand (B)
3. BIU´s mødeplan 2017 (B)
4. Gensidig orientering (O)
5. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Fælles møde (O)
6. Tværgående enhed mellem HPU, UU og BIU om særligt sårbare unge (O)
7. Budgetopfølgning 2017 -1 (B)
8. Implementering af budgetkatalog 2017 (O)
9. Effekter og styring i beskæftigelsesindsatsen (B)
10. Opfølgning i forhold til sygedagpengeområdet - sagsbehandling og kommunikation (B)
11. Beskæftigelsesplan 2017 - 1. udkast (D)
12. Status på nytteindsats og sanktioner for unge (D)
13. Tilsynsrapport 2016 - pædagogisk tilsyn på Slagelse Sprogcenter (O)
14. Punkter til kommende møder (B)