Dagsordener og referater

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Her finder du dagsordener og referater for Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Slagelse Kommune i år 2014.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

  • Vælg år:
  • 2014
27. november 2014
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Økonomi - LBR-midler 2014 (O)
3. Evaluering af projekt finansieret af LBR's puljemidler (O)
4. LBR's Virksomhedspriser 2014 (B)
5. Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014 (D)
6. Nytteaktivering - Status og oversigt over personer i nytteaktivering (O)
7. Information om arbejdsmarkedsområdet (O)
8. Meddelelser fra LBR, BIU og administrationen (E)
13. august 2014
1. Temamøde: Dialog mellem RBR og LBR (D)
2. Godkendelse af dagsorden (B)
3. Repræsentation af lokale foreninger i LBR (B)
4. Økonomi - LBR-midler 2014 (O)
5. Status på projekt finansieret af LBR's puljemidler 2014 (O)
6. Resultatopfølgning på Beskæftigelsesplan 2014 (O)
7. Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 (B)
8. Kvartalsstatistikken på uddannelsesområdet for unge under 25 år fra UU Vestsjælland (O)
9. Nytteaktivering - Status og oversigt over personer i nytteaktivering etc. (O)
10. Opfølgning i forhold til sygedagpengeområdet - Sagsbehandling og kommunikation (O)
11. Information om arbejdsmarkedsområdet (O)
12. Meddelelser fra LBR, BIU og administrationen (E)
18. juni 2014 kl. 16:00
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Økonomi - LBR midler 2014 (O)
3. Status på projekt finansieret af LBR's puljemidler 2014 (O)
4. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2015 (D)
5. Evaluering af Det Lokale Beskæftigelsesråds temadag (D)
6. Information om arbejdsmarkedsområdet (O)
7. Meddelelser fra LBR, BIU og administrationen (E)
18. juni 2014 kl. 15:00 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Økonomi - LBR midler 2014 (O)
3. Status på projekt finansieret af LBR's puljemidler 2014 (O)
4. Første udkast til Beskæftigelsesplan 2015 (D)
5. Evaluering af Det Lokale Beskæftigelsesråds temadag (D)
6. Information om arbejdsmarkedsområdet (O)
7. Meddelelser fra LBR, BIU og administrationen (E)
4. juni 2014
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Valg af næstformænd (B)
3. Godkendelse af forretningsorden for LBR (B)
4. Repræsentation af lokale foreninger i LBR (B)
5. Godkendelse af mødeplan (B)
6. Temamøder i 2014 (B)
23. april 2014
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet - Nytteindsatsen (B)
  • Vælg år:
  • 2014