Dagsordener og referater

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 2014-2017

Her finder du dagsordener og referater for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 2014-2017 i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

4. december 2017 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Anmodning om opstart af ny lokalplan for Miljøcenter Enggården ved Kalundborgvej (B)
4. Anmodning om opstart af ny lokalplan for HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup (B)
5. Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger i Skovsø Boligpark i Slagelse (B)
6. Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)
7. Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)
8. Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
9. Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
10. Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)
12. Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)
13. Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)
14. Midtvejsdrøftelse af ny lokalplan for Korsør bymidte (D)
15. Thomsensvej 1 4200 - opførelse af kollegium (B)
16. Godkendelse af takster for spildevand 2018
17. Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S
18. Bildsø Strand - Åstedsforretning - Valg af politisk repræsentant (B)
19. Højvandssikring af Næsby Strand - afgørelse om bidragsfordeling med SK Forsyning (B)
20. Slagelse by - Halmfyret fjernvarmekedel, forbindelsesledning samt udvidelse af forsyningsområde
21. Etablering af et solvarmeanlæg i Erhvervspark Korsør (B)
22. Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)
23. Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser
24. Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)
25. Pressemeddelelser (B)
26. Eventuelt (D)
4. december 2017 kl. 12:01
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Anmodning om opstart af ny lokalplan for Miljøcenter Enggården ved Kalundborgvej (B)
4. Anmodning om opstart af ny lokalplan for HJ Huse ved Bildsøvej, Kelstrup (B)
5. Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger i Skovsø Boligpark i Slagelse (B)
6. Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)
7. Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)
8. Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
9. Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
10. Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)
12. Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)
13. Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)
14. Midtvejsdrøftelse af ny lokalplan for Korsør bymidte (D)
15. Thomsensvej 1 4200 - opførelse af kollegium (B)
16. Godkendelse af takster for spildevand 2018
17. Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S
18. Bildsø Strand - Åstedsforretning - Valg af politisk repræsentant (B)
19. Højvandssikring af Næsby Strand - afgørelse om bidragsfordeling med SK Forsyning (B)
20. Slagelse by - Halmfyret fjernvarmekedel, forbindelsesledning samt udvidelse af forsyningsområde
21. Etablering af et solvarmeanlæg i Erhvervspark Korsør (B)
22. Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)
23. Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser
24. Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)
25. Pressemeddelelser (B)
26. Eventuelt (D)
27. Principper for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
28. Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)
29. Bevilling til Skælskør Bykontor for 2018 (B)
30. Salg af azobetræ fra Halsskov Færgehavn (B)
6. november 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Behandling af ansøgning om tilskud til KIT (B)
4. Bykontorernes økonomi (D)
5. Oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)
6. Anmodning om opstart af ny lokalplan for udvidelse af Hashøjskolen i Slots Bjergby (B)
7. Anmodning om lokalplan for restaurant og parkeringsareal, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)
8. Oplæg til boligudvikling på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)
9. Kommuneplan 17 - evaluering af offentlige borgermøder i købstæderne (O)
10. Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo september - Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget (B)
11. Valmuevej 1B, Slagelse. Opførelse af Udhus (D)
12. Halsebyvej 108 4220 - Kondemnering og nedrivning (O)
13. Svenstrup Strandvej 3 4220 - udstykning m.m. - landzonesag (B)
14. Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)
15. Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)
16. Blå Flag, evaluering af 2017 og beslutning for 2018 (B)
17. Fjernvarme for 53 boliger på Valmuevej, Tidselbjerg, Slagelse by (B)
18. Drøftelse om grundvandsbeskyttelse (D)
19. Pressemeddelelser (B)
20. Eventuelt (D)
21. Lukket: Behandling af sag vedr. ejendom på Møllebjergvej i Korsør (B)
22. Tude Å - kanosejlads (B)
2. oktober 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra Centerchefen for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Evaluering af bykontorerne i Skælskør og Korsør (O)
4. Godkendelse af udviklingsplan Korsør (B)
5. Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)
6. Endelig vedtagelse af lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør (B)
7. Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)
8. Oplæg vedr. regulering af bebyggelse i forbindelse med Lokalplan 1189 for Industriområdet ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (D)
9. Her-og-nu arbejder til forskønnelse af Nytorv, Slagelse (B)
10. Behandling af sag vedr. ejendom på Halsskovvej i Korsør (B)
11. Affaldsordning 2018 - kommunikationsplan for udrulning (B)
12. AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)
13. Nedsivning af spildevand i sårbare grundvandsområder (B)
14. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)
15. Højvandssikring af Næsby Strand - bidragsfordeling med SK Forsyning (B)
16. Fjernvarme for 53 boliger på Valmuevej, Tidselbjerg, Slagelse by (B)
17. Eventuelt (D)
18. Pressemeddelelser (B)
19. Lukket: EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere - resultat (B)
4. september 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Kyst- og naturturisme - Vækst i Balance - projektstatus (O)
3. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
4. Genoptaget - Opstilling af digitale skilte (pyloner) med op-startsfinansiering over 3 år i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)
5. Forslag til lokalplan 1178, Landsgrav Friskole, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2013 (B)
6. Endelig vedtagelse af lokalplan 1185, Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 (B)
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1182, Boliger mellem Sorøvej og Nørreås, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 51 (B)
8. Behandling af dispensationssag på Løvegade 67, Slagelse (B)
9. Initiativretssag - Behandling af værdistigning som følge af støttede nedrivninger (B)
10. Rugvænget 8 4200 - tilbygning af kølerum og frostrum (B)
11. Husmandsstræde 16, 4245 Omø. Udskiftning af tag (B)
12. Administrationsgrundlag - tilladelse til etablering af bebyggelse til religiøse aktiviteter (D)
13. Pressemeddelelser (B)
14. Eventuelt (D)
7. august 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Opstilling af digitale skilte (pyloner) med opstartsfinansiering over 3 år i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)
4. Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B)
5. Lokalplananmodning for boliger på Akacievej 8, Vemmelev (B)
6. Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)
7. Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)
8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)
9. Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)
10. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)
12. Slagelse bymidte - masterplan. Projektbeskrivelse til godkendelse (B)
13. Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo juni - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)
14. Ceresvej 32B st., 4220 Korsør. Kondemnering (B)
15. Halsebyvej 108, Korsør. Kondemnering (B)
16. Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)
17. Administrationsgrundlag for affaldsindsamling på ejendomme med særlige fysiske forhold (B)
18. Forslag til spildevandsplantillæg for Bildsø strand i høring (B)
19. Forslag til spildevandstillæg for separatkloakering Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 i høring (B)
20. Visionsprospekt for højvandssikring i Korsør by (B)
21. Hashøj Kraftvarmeværk - genoptagelse af forblivelsespligt (B)
22. Fjernvarme for 126 boliger på Engdraget, Tidselbjerg, Slagelse by (B)
23. Status for naturprojekter 2016 (O)
24. Status Kystsikring (O)
25. Pressemeddelelser (B)
26. Eventuelt (D)
27. Lukket: EU-udbud for indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer - resultat (B)
28. juni 2017
1. Rugvænget 8 4200 - tilbygning af kølerum og frostrum
6. juni 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. Den fremtidige bestyrelsesstruktur i Slagelse Erhvervscenter (B)
4. Genfremsendelse - status på Slagelse Erhvervscenters indfrielse af samarbejdsaftale for 2016 og 2017 (O)
5. Forslag til lokalplan 1175 - Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)
6. Forslag til lokalplan 1181 Bakketoften (Tidselbjerget) - afklaring om principper for udvikling (B)
7. Forslag til lokalplan 1185 - Område ved Slagelse Megacenter samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøscreening (B)
8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 (B)
9. Kommuneplan 2017 - Forslag til kommuneplan 2017 - 2028 med tilhørende miljøvurdering (B)
10. Principoplæg for ny lokalplan for Korsør bymidte (B)
11. Forslag til nedsættelse af lokalt kulturmiljøråd (D)
12. Orientering om status vedr. VVM redegørelse og Kommuneplantillæg nr. 22 for Omø Syd Havmøllepark (O)
13. Udviklingsmuligheder for boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (O)
14. Forskønnelse af Nytorv - status (O)
15. Budget 2018-2021 - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (D)
16. Rugvænget 8 4200 - forespørgsel om opførelse af 2 bygninger - kølerum - frostrum og ekspedition (B)
17. Måling af spildevandspåvirkning (B/O)
18. Medlemskab i Gate 21 i 2018 (B)
19. Anmodning om opstart af ny lokalplan for en idrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse (B)
20. Tude Ådal - Orientering omkring projekt Tude Ådal (O)
21. Pressemeddelelser (B)
22. Eventuelt (D)
23. Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)
8. maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs- og oplevelsesområde samt salg (B)
4. Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn (B)
5. Rammer og ressourcer ved styring af projekter
6. Status på Slagelse Erhvervscenters indfrielse af samarbejdsaftale for 2016 og 2017 (O)
7. Anmodning om opstart af ny lokalplan - Boliger ved Valmuevej, etape 2 (B)
8. Anmodning om opstart af ny lokalplan for butik til særlige pladskrævende varegrupper ved Slagelse Megacenter (B)
9. Anmodning om opstart af lokalplan 1183, Boligbebyggelse ved Danasvej i Slagelse og tilhørende kommuneplantillæg (B)
10. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1164 - For butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 (B)
11. Endelig vedtagelse af lokalplan 1173 - Boliger ved Valmuevej (B)
12. Anmodning om kommuneplanændring (B)
13. Kommuneplan 17 - borgerinddragelse i høringsperioden (B)
14. Analyse af mulige udpegninger til nyt sommerhusområde (B)
15. Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)
16. Nordvej 4, Slagelse - Anvendelsesændring (B)
17. Initiativretssag - Slagelse Kommunes behandling af manglende oprensning i 2001-2002 af olieforurenet grund (B)
18. Evaluering af forsøg med afhentning af dagrenovation med lille bil (O)
19. Affaldsindsamling på ejendomme med særlige fysiske forhold (D)
20. Principper for EU-udbud 2018 - indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer (B)
21. Principper for EU-udbud 2018 - indkøb af affaldsbeholdere (B)
22. Partsfordeling af ledningsejere i kystbeskyttelsesprojekter (B)
23. Måling af spildevandspåvirkning (D)
24. Kanosejlads på Tude Å (B)
25. Pressemeddelelser (B)
26. Eventuelt (D)
27. Lukket: Behandling af sag vedr. ejendom beliggende på Løvegade, Slagelse (B)
3. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren (O)
3. JIVE
4. Energy Future, orientering om projektprogrammet (O)
5. Budget 2018-2021 - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (D)
6. Behandling af ansøgning om tilskud til KIT (B)
7. Evaluering af væksttiltaget under Vækst i Balance: Udvikling af detailhandlen i Slagelse By (B)
8. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)
9. Anmodning om opstart af ny lokalplan for dobbelthuse mellem Sorøvej og Nørre Ås, Slagelse (B)
10. Forslag til lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)
11. Forslag til lokalplan 1171, Almene boliger, Engdraget, Tidselbjerget II, Slagelse (B)
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 1158 - Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen (B)
13. Endelig vedtagelse af lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade, Slagelse (B)
14. Kommuneplan 2017 - forslag til masterplaner for købstæderne (B)
15. Kommuneplan 17 - udlæg af nyt erhvervsareal ved Kongevejen/Stop 39 i Slagelse (D)
16. Udviklingsmuligheder på Møllebakken 15, Skælskør (B)
17. Forskønnelse af Nytorv, Slagelse - her-og-nu-tiltag (B)
18. Tilrettet Arealudviklingsstrategi 2016 (E)
19. Lokalplan nr. 20 for Korsør bymidte (D)
20. Status Spildevandsplan 2015-2018 (O)
21. Grødeskæringsredskaber i regulativer (B)
22. Nyt navn til Skidenrenden (B)
23. Digelaget Mosen på Omø (B)
24. Eventuelt (D)
25. Pressemeddelelser (B)
6. marts 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvevs- & Arbejdsmarkedsdirektøre (O)
3. Drøftelse af plan for grundvandsbeskyttelse (D)
4. Anmodning om udarbejdelse af lokalplan for boligbebyggelse Bakketoften (Tidselsbjerget), Slagelse (B)
5. Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)
6. Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)
7. Forslag til lokalplan 1180, Nedrivning af baghus, Solens Plads 3, Korsør og tilhørende miljøscreening (B)
8. Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)
9. Kommuneplan 17 - forslag til datoer for borgerinddragelse (B)
10. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til hovedstruktur 'Mål og Strategi' (B)
11. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet BYER (B)
12. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til masterplaner for købstæderne (B)
13. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet LANDOMRÅDER (B)
14. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)
15. Udviklingsplan Korsør - forslag til godkendelse (B)
16. Forslag til nedsættelse af lokalt Kulturmiljøråd eller -udvalg i Slagelse Kommune (B)
17. Nytorv, Slagelse - forslag til midlertidig omdannelse (D)
18. Regnskabsresultat 2016 og overførsel til 2017 (B)
19. Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)
20. Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)
21. Affaldsordning 2018 - kommunikationsplan (B)
22. Etablering af Storebælt Udstillingscenter (B)
23. Mulighed for indkøb af rådgivning hos DTU (O)
24. Boligprogram 2017 (E)
25. Pressemeddelelser (B)
26. Eventuelt (D)
27. Lukket: Genoptaget - Behandling af sag vedr. ejendom beliggende på Algade, Korsør (B)
28. Lukket: Kondemnering af ejendom (B)
6. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra centerchef for Teknik og Miljø samt Erhvervs- & Arbejdsmarkedsdirektør (O)
3. Energiklyngeprojektet, status og fokus (B)
4. Orientering om EU ansøgning, brintbusser (O)
5. Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)
6. Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbog anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)
7. Endelig vedtagelse af lokalplan 1160, Kirkehavn på Omø (B)
8. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)
9. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)
10. Genoptaget - Kommuneplan 17 - forslag til retningslinjetemaet VVM ANLÆG (B)
11. Placering af ny genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg (B)
12. Orebyvej 80, 4230 Skælskør - terrænregulering og hegn (B)
13. Budgetopfølgning 2017 (1) - Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (B)
14. Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i ordning for haveaffald (B)
15. Udmøntning af Affaldsplan 2014-2024 i ordning for storskrald (B)
16. Kystbeskyttelsessager (D)
17. Pressemeddelelser (B)
18. Eventuelt (D)
19. Lukket: Behandling af sag vedr. ejendom beliggende på Algade, Korsør (B)