Dagsordener og referater

Erhvervs- og Teknikudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Erhvervs- og Teknikudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

7. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Skitse til Trafikbestilling 2022 for lokale buslinjer (D)
3. Fribus Stillinge - Udbudsovervejelser (B)
4. Budget 2022-2025 Opsamling på budgetprocessen (D)
5. Skælskør bymidte midler (B)
6. Slagelse Landevej 30 4200 - Nyt vejnavn i lokalplan 1163 - Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør (B)
7. Nørregade 13 4200 - to nye vejnavne i lokalplan 1245 (B)
8. Skovstrategi (B)
9. Saltlager i byudviklingsområde (Gasværksgrunden) (B)
10. Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)
11. Gensidig orientering (O)
12. Lukket: Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)
13. Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)
14. Lukket: Udvikling af Bildsø Koloni (B)
15. Lukket: Godkendelse af referat (B)
3. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 2 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)
3. Fisketorvet - omdisponering af anlægsmidler (B)
4. Disponering af pulje til erhvervsforeningerne på 3 mio. kr. (B)
5. Cykelfærge Korsør-Nyborg 2021 (B)
6. Brovej 11B 4200 - Nyt vejnavt lokalplan 317 Slots Bjergby (B)
7. Stillingevej 4200 Slagelse/Stillinge - Nyt vejnavn i lokalplan 1240 (B)
8. Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)
9. Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)
10. Cykelplan 2021 - prioritering af handleplanprojekter 2021 med særligt fokus på skoleveje/cykelstier (B)
11. Gensidig orientering (O)
12. Godkendelse af referat (B)
6. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Fribus 1.0 - Udbud (B)
3. Beslutning om Fribus 2.0 i området syd for Slagelse (B)
4. Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)
5. Budget 2022 - Status på Erhvervs- og Teknikudvalget eget budget (B/D)
6. Overdragelse af brugsret til areal til Dalmosegruppen (B)
7. Fremtidig anvendelse af Aktivitetshuset Byparken, Korsør (B)
8. Etablering af vandværksboring på kommunens areal (B)
9. Indledende drøftelse af fremtidig brug af M/F Broen (D)
10. Borgbjergvej 4242 - nyt vejnavn i lokalplan 70 (B)
11. Ndr. Ringgade og Bakkevej 4200 - nyt vejnavn i lokalplan 1227 (B)
12. Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)
13. Handicapparkering ved Stillinge Strand (B)
14. Prioritering af trafiksikkerhedspuljen for 2021 (B)
15. Cykelplan 2021 - prioritering af anlægsprojekter 2021 (B)
16. Gensidig orientering (O)
17. Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)
18. Lukket: Godkendelse af referat (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 (B)
3. Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)
4. Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)
5. Nedrivning af Spættehuset, Korsør (B)
6. Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)
7. Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)
8. Parkeringsnormer i Slagelse By (B)
9. Priotering af midler til stier - 2021 til 2024 (B)
10. Ansøgning om lyskunst festival i Slagelse Lystanlæg (D)
11. Godkendelse af visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (B)
12. Gensidig orientering (O)
13. Lukket: Forespørgsel om opkøb af areal i Tjæreby (B)
14. Lukket: Godkendelse af referat (B)
1. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra Destination Sjælland (O)
3. Strategisk prioritering for turismeindsatsen 2021 (D)
4. Afrapportering fra turistforeningerne 2020 (B)
5. Beslutning om høring af projekt Fribus 2.0 (B)
6. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)
7. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)
8. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)
9. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)
10. Budget til bygningsvedligehold 2021 (O)
11. Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (B)
12. Åbningstider og rengøringsfrekvens på offentlige toiletter i 2021 (B)
13. Ny toiletbygning, Stillinge Strand - Beslutning omkring højde (B)
14. Ændret praksis på renholdelse af offenltige udearealer (B)
15. Genoptaget - Slagelse Kommune - Parkeringskontrol (D)
16. Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)
17. Initiativsag - Isoleringsmaterialer i kommunale byggerier (B)
18. Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)
19. Eventuelt (O)
20. Lukket: Orientering vedr. ny ejerkreds i Destination Sjælland (O)
21. Lukket: Godkendelse af referat (B)