Dagsordener og referater

Handicaprådet

Her finder du dagsordener og referater for Handicaprådet i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

18. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden(B)
2. Præsentation af nyt medlem(O)
3. Tema: Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap | en gap-undersøgelse for Det Centrale Handicapråd| samt Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet(D)
4. Status vedr Handicaprådets arbejde med Tilgænglighedsmidler 2021(O)
5. Årsrapportering Magtanvendelser 2020 (O)
6. Status på Medborgerpolitikken Slagelse Kommune(O)
7. Initiativer til understøttelse af implementeringsproces vedr. Medborgerpolitikken(B)
8. Forberedelse til dialogmøder med fagudvalg(D)
9. Valg af suppleant til Indstillingsgruppe vedr. § 18 Frivilligt social arbejde(B)
10. Meddelelser(O)
16. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden(B)
2. Tema: Task Force-rapporten på det specialiserede børne og familieområde samt den besluttede udviklingsplan(D)
3. Tema: Status på projekt hos Center for Handicap og Psykiatri, hvor der arbejdes på mødet mellem borger/pårørende og sagsbehandler/kommunen(D)
4. Opfølgning på Medborgerpolitik(D)
5. Status på COVID-19 situation og indsatser på Handicap og Psykiatriområdet(O)
6. Tids-og procesplan for udvikling af masterplan 2022-2025 for fremtidens tilbud på Handicap-og Psykiatriområdet(O)
7. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)
8. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)
9. Meddelelser(O)