Dagsordener og referater

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2014-2017

Her finder du dagsordener og referater for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 2014-2017 i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

4. december 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. KFT styringsproces 2017 - evaluering af effektmål (O)
5. Udmøntning af reduktion på idrætsarealer (B)
6. § 17.4-udvalg vedr. stadion - udpegning af medlemmer (B)
7. Budget 2018 - Folkeoplysningsområdet (B)
8. Beslutning om fordeling af tilskud på folkeoplysningsområdet 2018 (B)
9. Isensteinsamlingen - Regnskab 2016 (O)
10. Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i 2018 (B)
11. Gratis adgang for ledsagere til handicappede til kultur- og fritidsaktiviteter - genoptaget sag (B)
12. Oplæg til fremme af kulturelle aktiviteter og vækst i turisme i Korsør (D)
13. Beslutning om anvendelse af turismemidler (B)
14. Emner til pressen (B)
6. november 2017 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
5. Kyst- og naturturisme: Genskiltning af Sjællandsleden (B)
6. Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)
7. Bykontorernes økonomi (D)
8. Status på idrætspolitikkens implementering (O)
9. Selvejende haller - driftsaftale + udmøntning af ramme for 2018 (O)
10. Lokaletilskudsfordeling til rideklubber (B)
11. Regnskaber for driftstilskud over 500.000 kr. til kulturinstitutioner 2016 (O)
12. Forsamlingshuse - model for tilskud i perioden 2018-20 (B)
13. Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)
14. Fremtidssikring af Kongegaarden (B)
15. Retningslinjer for Billedskolepuljen til særlige aktiviteter (B)
16. Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)
17. Emner til pressen (B)
2. oktober 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Evaluering af bykontorerne i Skælskør og Korsør (O)
5. Gratis adgang for ledsagere til handicappede til kultur- og fritidsaktiviteter (B)
6. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)
7. Aktivitetstilskud 2017: Metal i Byen - Mini-festival efterår (B)
8. Korsør Fæstning: Evaluering af sommerens aktiviteter (O)
9. Ansøgning fra Guldagergaard om tilskud til skitseprojekt (B)
10. Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen (O)
11. § 17.4-udvalg vedr. stadion - tidsplan og udpegning af medlemmer (B)
12. Emner til pressen (B)
13. Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)
4. september 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Udvidelse af administrationsgrundlag ift. udlån af faciliteter (B)
5. Afregning af tilskud til undervisning for 2016 - aftenskolerne (B)
6. Markedsføringspuljen - indgåelse af tillægsaftale med TSS (B)
7. Slagelse Talent og Elite - 1 års evaluering
8. Ansøgning om støtte til ny udstillingsbygning på Guldagergaard (B)
9. Emner til pressen (B)
10. Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet (B)
7. august 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
5. Budget 2018-21 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
6. BGK - forespørgsel om muligt samarbejde med Holbæk Kommune (B)
7. Anmodning om optagelse af sag: Frasalg af Fjordvænget 2B, 4220 Korsør (Kindtanden) til boligformål (B)
8. Trelleborg Golfklub - Tilskud til overdækning af Driving Range og udskiftning af slagmåtter (B)
9. Slagelse Skytteforening - Tilskud til udbygning og opdatering af eksisterende alarmsystemer (B)
10. DDS Solskinstroppen - Tilskud til projekt "I fællesskab kan vi skabe det" (B)
11. Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)
12. Lejekontrakter mellem udlejere og folkeoplysende foreninger (O)
13. Lokaletilskudsfordeling til rideklubber (B)
14. Emner til pressen (B)
15. Lukket: Drift af forpagtning (B)
16. Lukket: Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B)
17. Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet (B)
6. juni 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Budget 2018-21 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
5. Lysanlæg på boldbanen i Eggeslevmagle (B)
6. Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)
7. Skælskør Badmintonklub og Team Skælskør Slagelse - Tilskud til mobile baner (B)
8. Vægtløfterklubben AK Atlas - Tilskud til Aktiv Ferie - sommerferietilbud til børn og unge (B)
9. Slagelse Boldklub og IF - Tilskud til ny kloakering (B)
10. Udvidelse af administrationsgrundlag ift. udlån af faciliteter (B)
11. Godkendelse af reklametakst-ændring (B)
12. Mulighederne for øget brug af haller m.v. i dagstimer (O)
13. Korsør Miniby - Lokale til foreningsaktiviteter - genoptagelse (B)
14. Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)
15. "Liv i forsamlingshusene" i Slagelse Kommune (B)
16. Anvendelse af afsatte midler til teater (B)
17. Ny samarbejdsaftale med Slagelse Kulturråd 2017-18 (B)
18. Emner til pressen (B)
19. Udmøntning af rammereduktioner vedr. budget 2017 (D)
20. Lukket: Ny Trelleborg - ændret fondsstrategi (B)
8. maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
5. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)
6. Korsør Miniby - Lokale til foreningsaktiviteter (B)
7. Omplacering af budget - Slagelse Musikhus som selvejende virksomhed (B)
8. Initiativretssag - Markering på Borreby af 100-året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer til USA (B)
9. Boeslunde Gymnastikforening - Tilskud til motionsoase (B)
10. Eggeslevmagle SG & IF - Tilbygning til opholdsskur (B)
11. Analyse af lokaletilskud til rideklubber (B)
12. Emner til pressen (B)
13. Lukket: Slagelse Tennisklub - Stillingtagen til foreningens økonomiske situation (B)
14. Godkendelse af leveranceaftale mellem Visit Vestsjælland og ejerkommunerne for 2017 og frem til medio 2018 (B)
3. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. KFT styringsproces 2017 (B)
5. Budget 2018-2021 - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (D)
6. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)
7. Principper for udmøntning af ramme til selvejende haller (B)
8. Udvikling af området ved Slagelse Stadion (D)
9. DBU Velfærdsalliance (B)
10. Godkendelse af nye retningslinjer for lån af lokaler, haller og anlæg (B)
11. Orientering om udlejning af kommunale lokaler (O)
12. Slagelse Idræts Råd - Ansøgning om driftstilskud 2017 (B)
13. Hemmeshøj Forsamlingshus - Ansøgning om kommunegaranti (B)
14. Teaterfaciliteter i Slagelse Kommune (D)
15. Nye retningslinjer for Puljen til kulturelle formål 2018 efter høringsperiode (B)
16. Kulturaftale - Kulturregion Midt- og Vestsjælland (D)
17. Emner til pressen (B)
18. Lukket: Idrætshonorering/Slagelse Guld - Hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)
19. Lukket: Idrætshonorering/Slagelse Guld - Hvem skal vinde Initiativprisen? (B)
6. marts 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Regnskabsresultat for 2016 og overførsel til 2017 (B)
5. Aktivitetstilskud 2017: Folkemusik på Fattiggården - Amatøraftner (B)
6. Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen status på projektet (E)
7. Hashøj IF - Udskiftning af vinduer i klubhus (B)
8. Godkendelse af nye retningslinjer for lån af lokaler, haller og anlæg (B)
9. DBU Velfærdsalliance (B)
10. Godkendelse af reklametakst-ændring (B)
11. Eliteboard - Fordeling af midler til prioriterede idrætter (O)
12. Orientering om ændringer til folkeoplysningsloven (O)
13. Ny Åben Skole partnerskabspulje (E)
14. Emner til pressen (B)
6. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (B)
3. Centerets orientering til Udvalget (O)
4. Budgetopfølgning 2017 (1) - Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (B)
5. Turismepulje - budget 2017 (B)
6. Pulje til fremme af samarbejdet mellem turistforeningerne 2017 (B)
7. Drift og vedligehold af Slagelse Svømmehaller (O)
8. Orientering vedr. lokaletilskud til rideklubber (O)
9. Korsør Roklub - Tilskud til parkeringsarealer, facader på klubhus og terrassebrædder (B)
10. Aktivitetstilskud 2017: Maritime Kulturdage i Korsør (B)
11. Disponering af Kulturarvsmidler (B)
12. Oplæg til brug af Fæstningspuljen (B)
13. Ændrede åbningstider på Korsør Lokalarkiv og Slagelse Lokalarkiv (B)
14. Slagelse Kommunes Billedkunstråd 2017-2020 (B)
15. Nye retningslinjer for Puljen til kulturelle formål 2018 (B)
16. Renovering af porten ved Gl. Stadion i Slagelse (B)
17. Aktivitetstilskud 2017: Den Kongelige Ballets sommerturné i Korsør 2017 (B)
18. Emner til pressen (B)