Dagsordener og referater

Kultur- og Fritidsudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

8. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetønsker til budgetforhandlinger om Budget 2022 (B)
3. Puljen til kulturelle formål - Retningslinjer 2022 (B)
4. Maritim Kulturuge og Maritim Folkemusikfestival - Anmodning om, aktivitetstilskud 2021 overføres til 2022 (B)
5. Aktivitetstilskud 2021 - Live4200 (B)
6. Skælskør Marinegarde - Anmodning om tilskud (B)
7. Fonden til Agersø Lystbådehavn - Ansøgning om aktivitetstilskud 2021 (B)
8. Finansiering af Børnenes Kulturregion 2022 (B)
9. Forsamlingshuse - Liv i forsamlingshusene (B)
10. Udviklingspuljen 1. halvår 2021 (O)
11. Samarbejdsaftale Aftenskolesamrådet - 2021-2022 (B)
12. Samarbejdsaftale Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Slagelse (BUS) - 2021-2022 (B)
13. Samarbejdsaftale Slagelse Idræts Råd (SIR) - 2021-2022 (B)
14. Evt. etablering af padeltennis i Skælskør (B)
15. Ny hal i Sørby til E-sport (B)
16. Medlemssystem - WINkas Air til foreningslivet (B)
17. Baseline vedr. Bevægelsesindsats i Dagtilbud og Skoler (O)
18. Gensidig orientering (O)
19. Pressemeddelelser (B)
20. Godkendelse af referat (B)
21. Lukket: Brugsretsaftale for Kabeldepotet mellem Slagelse Kommune og Kunstnerværkstedet (B)
22. Lokal Corona-hjælpepulje 2020-2021 - Forsamlingshuse, Kultur, Fritid og Turisme/Andre (B)
4. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 2 for 2021 Kultur- og Fritidsudvalget (B)
3. Budgetønsker til budgetforhandlinger om Budget 2022 (D)
4. Udmøntning af justering i politisk mødekalender for 2021 (B)
5. Fordeling af Puljen til vedligehold af forsamlingshuse 2021 (B)
6. Aktivitetstilskud 2021 - Foreningen Omø Kapsejlads, Jazzfestival (B)
7. Aktivitetstilskud 2021 - Live4200 (B)
8. Renovering af kunst - Mimers brønd (B)
9. Skælskør Turistforening og Leila Joensson - Anmodning om, at aktivitetstilskud 2021 overføres til 2022 (B)
10. Finansiering af Børnenes Kulturregion 2022 (D)
11. Administrativ fordeling af timer i haller og på kunstgræs til sæsonen 2021/22 som følge af Covid 19-nedlukning (B)
12. Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)
13. B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)
14. Overblik og plan for genåbning af indendørs aktiviteter på kultur- og fritidsområdet efter Corona-nedlukning 2021 (O)
15. Sammen i bevægelse (O)
16. Gensidig orientering (O)
17. Pressemeddelelser (B)
18. Godkendelse af referat (B)
6. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Ny hal i Sørby til E-sport (B)
3. Nyt springcenter m.v. (B)
4. Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)
5. Slagelse Skytteforening - Renovering af udendørs faciliteter (B)
6. Slagelse Kommunes Kunstudlån
7. Børnenes Kulturregion (O) (D)
8. Genoptaget: Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)
9. Gensidig orientering (O)
10. Pressemeddelelser (B)
11. Godkendelse af referat (B)
2. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)
3. Overblik over partnerskaber, indsatser og samarbejder i Kultur og Fritid (O)
4. Trelleborg Museum - Forlængelse af rammeaftale for drift 2021-2022 (B)
5. Analyse af muligheder for medlemstilskud til foreningslivet (D)
6. Implementering af nyt tilskuds- og bookingsystem - WinKAS (O)
7. DBU Velfærdsalliance - Status 2021 (O)
8. Ændring af retningslinjer for HEL Fritid (B)
9. Slagelse Guld - forventet afvikling i 2021 (O)
10. Gensidig orientering (O)
11. Pressemeddelelser (B)
12. Godkendelse af referat (B)
13. Lukket: Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Lederprisen? (B)
14. Lukket: Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Ungdomsprisen? (B)
15. Lukket: Slagelse Guld 2020 - hvem skal vinde Initiativprisen? (B)
16. Corona-hjælpepakke på kultur, fritid og idræts- samt turisme-området (D)
2. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)
3. Budget 2021 - Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2021 (B)
4. Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning omkring lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (D)
5. STE-puljen - Fordeling af midler til prioriterede idrætter 2021 (B)
6. Nye idrætter i talentklasserne i Slagelse Talent & Elite (B)
7. Korsør Amatør Bokseklub - Nye vinduer i klubbens lokaler (B)
8. Anvendelse af hjemmel til udbetaling af tilskud i 2021 (B)
9. Markedsføringspuljen Fritid 2021-2022 (B)
10. Aktivitetstilskud 2021: Maritim Kulturuge (B)
11. Pulje til vedligehold af forsamlingshuse 2021-2023 (B)
12. Orientering fra udvalget samt inspirationsopsamling fra konferencer mv. (O)
13. Centerets orientering til Udvalget (O)
14. Emner til pressen (B)
15. Godkendelse af referat (B)