Dagsordener og referater

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i Slagelse Kommune i år 2018.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

5. marts 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)
3. Kompetenceplan 2018 (D)
4. Kyst og Naturturisme - Stillinge Strand (O)
5. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)
6. Fordeling af budget for Ejendomsservice 2018 (B)
7. Slagelse Kommune - retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger (B)
8. Kolonihaver - udmatrikulering af fælleshuse i kolonihaveforeninger (B)
9. Overflytning af administration af taxiområdet fra kommunen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (B)
10. Slots Bjergby - Trafikanalyse i forbindelse med lokalplan 1190 Udvidelse af Haskøjskolen, Slots Bjergby (B)
11. Kollektiv trafik - Busborgergruppe - revideret kommissorium 2018 (B)
12. Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (B)
13. Retningslinjer for lån og leje af lokaler (O)
14. Eventuelt (D)
15. Lukket: Afvikling af ejendom i Skælskør (B)
16. Lukket: Afvikling af ejendom i Dalmose (B)
5. februar 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)
3. Vedtagelse af forretningsorden LTE (B)
4. Lokaletilskud - Fremadrettede tiltag mhp. øget budgetsikkerhed på lokaletilskudsområdet (B)
5. Udbud af udearealer i Center for Kommunale Ejendomme (O)
6. Budgetopfølgning 1 for 2018 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (B)
7. Orientering om udvalgets Budget 2018 - 2021 - Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg (O)
8. Renovering af toiletter ved kommunens strande - 2018 (B)
9. Åbingstid på offentlige toiletter 2018 (B)
10. Initiativretssag - færdselsregulering på privat vej (B)
11. Thersvej 13 4220 - nedlæggelse af del af vejareal (B)
12. Kollektiv trafik - trafikbestilling 2019 (B)
13. Eventuelt (D)
14. Lukket: Leje af areal (B)