Dagsordener og referater

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

22. juni 2021 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Genoptaget - Revideret afgrænsning af projektområdet for et solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør (B)
3. Genoptaget - Budget 2022-2025 - Opsamling på budgetprocessen (D)
4. DK2020 Klimaplan (D)
5. Anmodning om opstart af lokalplan for nye ungdomsboliger ved Marievangsvej 10, Slagelse (B)
6. Anmodning om opstart af lokalplan for nye ungdomsboliger, Løvegade 73,77,79E, Slagelse (B)
7. Anmodning om opstart af lokalplan for boliger ved golfbanen, Slagelse (B)
8. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af stråtag samt skorstenspiber - Gedehavevej 155, 4230 (B)
9. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af Fårdrup Forsamlingshus (B)
10. Udviklings- og helhedsplanlægning for landsbyer og det omkringliggende åbne land (D)
11. Beslutning om anvendelse af mindreforbrug - Landdistriktsudvikling (B)
12. Beslutning af periode for nedsættelse af takster i forbindelse med Sommerpakken 2021 (B)
13. Gensidig orientering (O)
14. Lukket: Byfornyelsesindsats - Kondemnering af ejendom (B)
15. Lukket: Godkendelse af referat (B)
7. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Politisk tids- og procesplan mod ny affaldsordning 2023 (B)
3. Hovedprincipper for affaldsordning 2023 (B)
4. Lokal Udviklingsplan for Eggeslevmagle (O)
5. Anmodning om opstart af ny lokalplan for en materialeplads ved Slagelse Landevej, Korsør (B)
6. Anmodning om opstart af lokalplan for publikumrelaterede aktiviteter på Krænkerupvej 14A, Slagelse (B)
7. Anmodning om opstart af ny lokalplan for boligbebyggelse i Smedegade, Slagelse (B)
8. Anmodning om opstart af lokalplan for nyt boligområde ved Gråstenvænget og Pomonavænget (B)
9. Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
10. Forslag til placeringer af ny mindre gravplads (B)
11. Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)
12. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)
13. Revideret afgrænsning af projektområdet for et solenergianlæg ved Tjæreby øst for Skælskør (B)
14. Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)
15. Genoptaget - Kongevejen 5C, 4200 Slagelse - Etablering af tagterrasse og opførelse af tilbygning (B)
16. Budget 2022-2025 - Opsamling på budgetprocessen (D)
17. Forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer (D)
18. Gensidig orientering (O)
19. Godkendelse af referat (B)
17. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)
3. Møllebakken 21-67, 4230 - Fristforlængelse til påbud om nedrivning (B)
4. Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)
5. Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)
6. Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)
7. Genoptaget - Gensidig orientering (O)
8. Godkendelse af referat (B)
3. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Anmodning om opstart af lokalplan for Vandtårnet i Korsør - Fjordvænget 2 (B)
3. Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)
4. Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)
5. Kommuneplan 2021 - forslag til nyt erhvervsareal i Slagelse nordvest (B)
6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)
8. Byfornyelsesindsats - Høve Mark Forsamlingshus søger til istandsættelse - Sorø Landevej 308, 4261 Dalmose (B)
9. Byfornyelsesindsats - Ny anmeldelsesordning (B)
10. Budgetopfølgning 2 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)
11. Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)
12. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
13. Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)
14. CO2-mål for kommunens egen drift (B)
15. Projektforslag for udbygning af fjernvarme på Halsskov (B)
16. Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Korsør (B)
17. Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)
18. Redegørelse om vandløbenes målopfyldelse til 2027 (O)
19. Genoptaget - Kompetenceplan - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (D)
20. Gensidig orientering (O)
21. Godkendelse af referat (B)
12. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)
3. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)
4. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)
5. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
6. Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)
7. Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)
8. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
9. Gensidig orientering (O)
10. Godkendelse af referat (B)
6. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status på PFOS forurening i Korsør (E)
3. Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)
4. Initiativsag - Miljøkontrol (B)
5. Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)
6. Kommuneplan 2021 - forslag til kommuneplanens HOVEDSTRUKTUR (B)
7. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet FRITID (B)
8. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet BYUDVIKLING (B)
9. Kommuneplan 2021 - forslag til masterplaner for kommunens 3 købstæder (B)
10. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
11. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)
12. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)
13. Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)
14. Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)
15. Næstved Landevej 697 4243 - Campingplads (B)
16. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til stråtag - Holsteinborgvej 206
17. Budget 2022 - Status på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eget budget (B/D)
18. Drøftelser af budgetoverførsler/drift (D)
19. Anmodning om lokalplan for ungdomsboliger ved Valbyvej i Slagelse (B)
20. Anmodning om opstart af lokalplan for dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose (B)
21. Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
22. Kobæk Strand - den videre proces med konsekvensvurdering af kystbeskyttelsesløsning i Natura 2000 (B)
23. Tude Ådal - valg af løsning (O)
24. Gensidig orientering (O)
25. Godkendelse af referat (B)
4. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Opfølgning på Klimatilpasning, Natur og landskab, Trafik og veje og Turisme i Kommuneplan 2021 (B)
3. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)
4. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)
5. Godkendelse af referat (B)
2. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Anmodning om opstart af ny lokalplan for erhvervsområde mellem Vestmotorvejen, Omfartsvejen og Skælskørvej (B)
3. Anmodning om opstart af lokalplan for et seniorbofællesskab i Korsør Bypark syd (B)
4. Anmodning om opstart af lokalplan for Cirkus Arena (B)
5. Anmodning om opstart af lokalplan for Holbækvej 16 i Slagelse (B)
6. Motalavej 143, Korsør - Pylon (B)
7. Idagårdsvej 1, Slagelse. Opførelse af pylon (B)
8. Midlertidig dispensation til ændret vejadgang til boligområde via Hvilebjergvej (B)
9. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til Slots Bjergby Forsamlingshus (B)
10. Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse - Ørslevvej 257 (B)
11. Drøftelse af bevaringsprincipper i Lokalplan 1245 for Skælskør bymidte (D)
12. Orientering om visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (O)
13. Boligprogram 2021 (O)
14. Orientering om ekstrabevilling fra staten i 2021 vedr. byfornyelsesindsatser (O)
15. Gensidig orientering (O)
16. Godkendelse af referat (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Genoptaget - Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)
4. Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)
13. Lukket: Beslutning om kondemnering af ejendom (B)
1. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)
3. Anmodning om plangrundlag for en udbygning af VUC Klar på Herrestræde 11 i Slagelse (B)
4. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)
5. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)
6. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)
7. Byfornyelsesindsats - Istandsættelse af stråtag - Omø Havnevej 2 (B)
8. Bevaringsværdige bygninger i Slagelse Kommune (D)
9. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KULTURHISTORIE (B)
10. Kommuneplan 2021 - LANDOMRÅDER - revision af landsbyer (B)
11. Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (O)
12. Kvægtorvet, Slagelse - helhedsplan (B)
13. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)
14. Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)
15. Anlægsbevilling og prioritering af udviklingstiltag på strande i 2021 (B)
16. Genoptaget - Skovvej 16A/Carl Medingsvej 32, 4230 - Tagudskiftning - nedlæggelse af §14 forbud (B)
17. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)
18. Kystbeskyttelse Område 2 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)
19. Kystbeskyttelse Område 3 - partsfordeling, digelagets vedtægt og oprettelse af digelag (B)
20. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)
21. Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)
22. Eventuelt (D)
23. Lukket: Byfornyelsesindsats - Kondemnering af ejendom (B)
24. Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)
25. Godkendelse af referat (B)
19. januar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)
3. Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KLIMATILPASNING (B)
4. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)
5. Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)
6. Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)
7. Opfølgning på temamøde den 26.11.20 - Kommuneplan (D)
8. Godkendelse af referat (B)