Dagsordener og referater

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget i Slagelse Kommune i år 2018.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

5. marts 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)
3. Afholdelse af temaseminar i 2018 (D)
4. Kompetenceplan 2018 (D)
5. Kyst og Naturturisme - Stillinge Strand (O)
6. Oplæg til boligudvikling på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)
7. Oplæg til bebyggelsesplan for nyt boligområde, Skovbrynet, i Slagelse (B)
8. Boligprogram 2018 (O)
9. Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 - Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalget (B)
10. Principbeslutning - frivillige aftaler på ekspropriationslignede vilkår (B)
11. Bildsø Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)
12. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2017 og frem
13. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag samt regulativer for vandforsyninger 2018 (B)
14. Administrationsgrundlag for håndhævelse af rottebekæmpelse i Slagelse Kommune (B)
15. Forlængelse af Energitjek Slagelse i 2018 (B)
16. Spildevandsplan 2019 (O)
17. Eventuelt (D)
5. februar 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Vedtagelse af forretningsorden MPB (B)
3. Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)
4. Anmodning om opstart af ny lokalplan for boligområdet Stjernebakken i Slagelse (B)
5. Anmodning om opstart af ny lokalplan for udvidelse af Bilka-området i Slagelse (B)
6. Anmodning om opstart af lokalplan for nyt boligområde ved Holbækvej 59 i Tidselbjerget, Slagelse (B)
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)
8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej etape 2 (B)
9. Høringsperioder for lokalplanforslag (B)
10. Forslag til Turismetillæg til Næstved Kommunes Planstrategi 2016 (B)
11. Budgetopfølgning 1 for 2018 - Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (B)
12. Orientering om udvalgets Budget 2018 - 2021 - Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (O)
13. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandforsyninger for 2018 (B)
14. Naturforum 2018 - 2021 (B)
15. Vandsynsråd 2018 - 2021 (B)
16. Initiativretssag fra Frederik Pedersen vedr. Valmuevej 1A, Slagelse (B)
17. Initiativretssag - Pesticider i drikkevandsboringer (B)
18. Baltic Pipe - mulig gasledning gennem Slagelse Kommune (O)
19. Eventuelt (D)
20. Lukket: Spildevandssager hvor påbud ikke er efterkommet (B)
21. Lukket: Behandling af sag vedr. ejendom på Akacievej i Vemmelev (B)