Dagsordener og referater

Seniorudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Seniorudvalget i Slagelse Kommune i år 2018.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

7. marts 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Forretningsorden for Seniorudvalget (B)
3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)
4. CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)
5. Videre drøftelse af analysen i hjemme- og sygeplejen (D)
6. Nye interne takster for afregning af hjemmepleje (B)
7. Inspirationstur til andre kommuner (B)
8. Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse kommune (B)
9. Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)
10. Røgpartikelfjerner på plejecentre (B)
11. Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)
12. Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)
13. Kompetenceplan 2018 (D)
14. Orienteringspunkter (O)
15. Lukket: Omsorgssystem Center for Sundhed og Ældre (B)
6. februar 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Forretningsorden for Seniorudvalget (B)
3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)
4. Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)
5. Servicepakker til plejecenterbeboere (B)
6. Inspirationstur til andre kommuner (B)
7. Brugerundersøgelse 2018 (D)
8. Status på analyse af hjemme- og sygepleje (D)
9. Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)
10. Orienteringspunkter (O)
11. Lukket: Tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (B)