Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

7. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Status på den Kommunale Ungeindsats (O)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Budget 2022-2025 - Opsamling og status på økonomi (D)
6. Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)
7. Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)
8. Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan (B)
9. Handleplan for Slagelse Sprogcenter (B)
10. Afholdelse af ekstraordinært møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 9. august 2021 (B)
11. Oplæg til revideret tidsplan vedr. arbejdet med en ny integrationspolitik i Slagelse Kommune (B)
12. Evaluering af Projekt Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (O)
13. Ministermål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 (O)
14. Integrationsområdet (O)
15. Småjob (O)
16. Roller og opgaver for partsrepræsentanter og bisiddere (O)
17. Punkter til kommende møder (O)
18. Lukket: Konkret sag 1, anonymiseret (O)
19. Lukket: Konkret sag 2, anonymiseret (O)
20. Godkendelse af referat (B)
3. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Budgetopfølgning 2 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
5. Småjob (B)
6. Budgetdialogproces: Input fra borgere og interessenter (D)
7. Status vedr. Afdeling Opkvalificering (O)
8. Status vedr. Helhedsplanen (O)
9. Punkter til kommende møder (O)
10. Lukket: Konkret sag 1, anonymiseret (O)
11. Lukket: Konkret sag 2, anonymiseret (O)
12. Godkendelse af referat (B)
13. Status på den Kommunale Ungeindsats (O)
12. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
3. Integrationsområdet (O)
4. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
5. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
6. Gensidig orientering (O)
7. Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)
8. Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)
9. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
10. Punkter til kommende møder (O)
11. Godkendelse af referat (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)
5. Budget 2022-2025 (B)
6. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
7. Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)
8. Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)
9. Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)
10. Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)
11. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
12. Integrationsområdet (O)
13. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
14. Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)
15. headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)
16. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
17. Punkter til kommende møder (O)
18. Godkendelse af referat (B)
1. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
5. Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)
6. Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)
7. Punkter til kommende møder (O)
8. Godkendelse af referat (B)