Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

12. april 2021 ( Dagsorden )
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
3. Integrationsområdet (O)
4. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
5. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
6. Gensidig orientering (O)
7. Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)
8. Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)
9. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
10. Punkter til kommende møder (O)
11. Godkendelse af referat (B)
1. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)
5. Budget 2022-2025 (B)
6. Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)
7. Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)
8. Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)
9. Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)
10. Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)
11. Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)
12. Integrationsområdet (O)
13. Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)
14. Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)
15. headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)
16. Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)
17. Punkter til kommende møder (O)
18. Godkendelse af referat (B)
1. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
5. Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)
6. Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)
7. Punkter til kommende møder (O)
8. Godkendelse af referat (B)