Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune i år 2018.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

3. december 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Din vej frem (O)
3. Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)
4. Orientering om Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen (O)
5. 2-årigt tilbud om gældsrådgivning i frivillig regi (O)
6. Gensidig orientering (O)
7. 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)
8. Igangsætning af udviklingsplaner for Motalavej og Ringparken (O)
9. Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)
10. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
11. Integrationsområdet (O)
12. Investeringsmodeller (D)
13. Procedure i CAI for behandling af klager modtaget fra Borgmesterkontoret (O)
14. Orientering om ny model for benchmarking af resultater (O)
15. Punkter til kommende møder (O)
16. Lukket: Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)
17. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)
18. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)
5. november 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Mødeplan 2019 for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Budgetopfølgning 4 for 2018 - SBU
6. Udviklingen i ansættelser siden nedlæggelsen af 40 stillinger i maj 2017 (O)
7. Revisionsbemærkninger - status (O)
8. Fleksjob, mini-fleksjob og førtidspensioner (O)
9. 1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (D)
10. Din vej frem (O)
11. Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)
12. Orientering om Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen (O)
13. 2-årigt tilbud om gældsrådgivning i frivillig regi (O)
14. Punkter til kommende møder (O)
15. Lukket: Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)
16. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)
17. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)
1. oktober 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Ressourceforbrug i sager, hvor borger bevilges førtidspension (O)
5. Status på arbejdet med ungeindsatsen (O)
6. Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)
7. Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)
8. Initiativsag vedr. fleksjob (0)
9. Punkter til kommende møder (O)
10. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)
11. Lukket: Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)
3. september 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Økonomiopfølgning ultimo maj 2018 - SBU (B)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Status på flygtningeområdet (B)
6. Orientering om Flere Skal Med (O)
7. Revisionens bemærkninger (O)
8. Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)
9. Seminar for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
10. Proces for Beskæftigelsesplan 2019 (B)
11. Forebyggelse af bandekriminalitet (O)
12. Status på den sammenhængende ungeindsats og FGU (O)
13. Danskernes sundhed, Den nationale Sundhedsprofil 2017 (O)
14. Anvendelse af sanktioner på klyngeniveau (O)
15. Initiativsag: Udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019
16. Punkter til kommende møder (O)
6. august 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budgetopfølgning 3 for 2018 - SBU
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Orientering om Flere Skal Med (O)
6. Førtidspension (D)
7. Investeringsmodel - Efterværn (B)
8. Orientering om arbejdet med den sammenhængende ungeindsats (E)
9. Godkendelse af revideret kommissorium for Lokalt Arbejdsmarkedsråd - LAR - § 17, stk. 4 udvalg (B)
10. Anvendelse af sanktioner (O)
11. Handicaprådet (B)
12. Afsluttede STU-forløb i 2016 og 2017 (O)
13. Børneattester (B)
14. Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)
15. Initivativsag: Evaluering af boligsocial helhedsplan (B)
16. Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)
17. Punkter til kommende møder (O)
4. juni 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig økonomiopfølgning ultimo marts 2018 - SBU (O)
4. Orientering om forslag til Råderumskataloget (O)
5. Orientering om Flere Skal Med (O)
6. Orientering om brugen af lægeerklæringer (O)
7. Orientering om udvikling i tilgang til førtidspensioner (O)
8. Godkendelse af medlemmer til - og kommissorium for Lokalt Arbejdsmarkedsråd - LAR - § 17, stk. 4 udvalg (B)
9. Beslutning af målgruppe, målsætning og baseline for den kommunale ungeindsats (B)
10. Punkter til kommende møder (O)
7. maj 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Handicaprådet (O)
3. Gensidig orientering (O)
4. Orientering om Projekt Backstage (O)
5. Afsluttede STU-forløb i 2016 og 2017 (O)
6. Orientering om Flere Skal Med (O)
7. Status budgetproces 2019-2022 - SBU (O)
8. Budgetopfølgning 2 for 2018 - SBU (B)
9. Niveaumål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer (B)
10. Orientering om udvikling i tilgang til førtidspensioner (O)
11. Orientering om arbejdet med den kommunale ungeindsats (O)
12. Børneattester (O)
13. Puljeansøgning: Integrations- og beskæftigelsesambassadør (B)
14. Kompetenceplan 2018 (B)
15. Affaldssortering i kommunale bygninger (O)
16. Punkter til kommende møder (O)
9. april 2018
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Vedtagelse af forretningsorden - Beskæftigelsesudvalget (B)
4. Mødeplan 2018 for Beskæftigelsesudvalget (O)
5. Orientering om brug af lægeerklæringer (O)
6. Månedsopfølgning ultimo januar 2018 - BEU
7. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018 (B)
8. Punkter til kommende møder (O)