Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune i år 2019.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

2. december 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
5. Budgetopfølgning 4 for 2019 - Social- og beskæftigelsesudvalget (B)
6. Beskæftigelsesplan 2020 (B)
7. Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)
8. Oplæg til plan for evaluering af borgernes oplevelse og hvordan medarbejdernes resultater måles (D)
9. Kulturprocessen i Center for Arbejdsmarked og Integration - set i et borgerperspektiv (O)
10. Den virksomhedsrettede indsats (O)
11. Integrationsområdet (O)
12. Punkter til kommende møder (O)
4. november 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Status vedr. Budget 2020 (D)
5. Forlængelse af Beskæftigelsesplan til 2020 (B)
6. Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)
7. Opnormering af Kontrolgruppen (O)
8. Svar på spørgsmål fra Næstehjælperne (O)
9. Punkter til kommende møder (O)
7. oktober 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Mødeplan 2020 for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
5. Godkendelse af effektmål for ungeindsatsen (B)
6. Forlængelse af Beskæftigelsesplan til 2020 (B)
7. Revideret proces- og indholdsplan - Integrationspolitik 2020 (B)
8. Manglende tider i rehabiliteringsteamet (B)
9. Orientering vedr. det videre arbejde med input fra dialogmøderne (O)
10. Punkter til kommende møder (O)
11. Lukket: Afgørelse i sygedagpengesag (O)
2. september 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Udkast til procesplan for Slagelse Kommunes Integrationspolitik (D)
5. Beslutning af effektmål for ungeindsatsen (B)
6. Integrationsområdet (O)
7. Evaluering af prøvehandling vedr. klargøring af sager til rehabiliteringsteamet (O)
8. Prøvehandlinger - status (O)
9. Orientering om 225-timersreglen (O)
10. Udlevering af referater til borgere (O)
11. Punkter til kommende møder (O)
12. august 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Budgetopfølgning 3 for 2019 Social- og beskæftigelsesudvalget (B)
5. Førtidspensionsområdet - udvikling i antal og økonomiske konsekvenser (D)
6. Ny integrationspolitik (D)
7. Revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2018 (O)
8. Status på udbudsproces på beskæftigelsesområdet (O)
9. Orientering om 225-timersreglen (O)
10. Opfølgning på dialogmøder (O)
11. Punkter til kommende møder (O)
3. juni 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)
5. Førtidspensionsområdet - udvikling i antal og økonomiske konsekvenser (D)
6. Drøftelse på baggrund af dialogmøder afholdt mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget, borgere og interessenter (D)
7. Næstehjælperne (D)
8. Et godt Sted At være (O)
9. Integrationsområdet (O)
10. Satspuljemidler (O)
11. Orientering om udviklingen i brug af aktive indsatser på beskæftigelsesområdet (O)
12. Punkter til kommende møder (O)
13. Lukket: LUKKET PUNKT - Orientering vedr. sygedagpengesag (O)
6. maj 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Årligt møde med Handicaprådet (D)
3. Gensidig orientering (O)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Budgetopfølgning 2 for 2019 - SBU (B)
6. Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)
7. Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)
8. Retskrav på permanent bolig til flygtninge bortfalder (B)
9. Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)
10. Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)
11. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet (O)
12. Punkter til kommende møder (O)
8. april 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (O)
5. Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)
6. Mødeform ved samarbejde med Handicaprådet (B)
7. Unges Trivsel (B)
8. Retskrav på permanent bolig til flygtninge bortfalder (B)
9. Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) (O)
10. Orientering om ekstern konsulentbistand til indhentelse af regreskrav på sygedagpenge i 2018 (O)
11. Bevilling af kørekort 2018 (O)
12. Status for udbudsproces på beskæftigelsesområdet (O)
13. Punkter til kommende møder (O)
14. Lukket: Veteran Jumpstart (O)
4. marts 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)
4. Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)
5. Ankestatistik (O)
6. Orientering om Socialt Frikort (O)
7. Veteran Jumpstart (O)
8. Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)
9. Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)
10. Prøvehandling - Afdækning af sager og klargøring af den forberedende del til Rehabiliteringsteamet (O)
11. Integrationsområdet (O)
12. Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)
13. Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - SBU (B)
14. Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)
15. Udmøntning af 0,7 % effektiviseringen p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen - SBU (B)
16. Budgetaftalen 2019-2022: Temaanalyser - Kommissorier (D)
17. Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)
18. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
19. Punkter til kommende møder (O)
4. februar 2019
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)
4. Budgetopfølgning 1 for 2019 SBU (B)
5. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
6. Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)
7. Frikommuneforsøg 2019-2023 - beskæftigelsesområdet (D)
8. Veteranindsatsen - udkast til indhold i Årsrapport 2019 (D)
9. Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)
10. Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)
11. Ankestatistik (O)
12. Orientering om Socialt Frikort (O)
13. Veteran Jumpstart (O)
14. Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)
15. Punkter til kommende møder (O)