Dagsordener og referater

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Her finder du dagsordener og referater for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune i år 2020.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

30. november 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning budget 2020-2023 (D)
5. Afrapportering vedr. budget 2021-2024 (B)
6. Analyse af arbejdsmarkedsområdet (D)
7. Evaluering af JobCAMP 2020 (D)
8. Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)
9. Anbefalinger fra opgaveudvalg - Unge og misbrug (B)
10. Procesplan for Integrationspolitik (B)
11. Mødeplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget - 1. halvår 2021 (B)
12. Integrationsområdet (O)
13. Orientering om svar på supplerende spørgsmål til sagsbehandling (O)
14. Status vedrørende småjob (O)
15. Orientering vedrørende status på omlægning af STU-indsatsen (O)
16. Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)
17. Status vedrørende virksomhedsindsatsen (O)
18. Punkter til kommende møder (O)
19. Godkendelse af referat (B)
2. november 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 1. behandling (D)
5. Opfølgning budget 2020-2023 (D)
6. Budgetopfølgning 4 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
7. Tids- og procesplan for kommende Integrationspolitik (B)
8. Status på ungeindsatsen (E)
9. Statusorientering vedr. økonomi fra Sprogcentret (O)
10. Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)
11. Punkter til kommende møder (O)
12. Godkendelse af referat (B)
5. oktober 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning budget 2020-2023 (D)
5. Drøftelse af principielle spørgsmål til sagsbehandling (D)
6. Kompetenceplan 2020 (B)
7. Proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)
8. Beslutning vedr. sagsbehandlingsfrister i Center for Arbejds-marked og Integration (B)
9. Uddybende information vedr. dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (O)
10. Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)
11. Orientering vedr. Boligsocial Helhedsplan (O)
12. Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)
13. Orientering om status vedr. hjælpepakkens punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)
14. Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)
15. Punkter til kommende møder (O)
16. Godkendelse af referat (B)
7. september 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning Budget 2020-2023 (D)
5. Kompetenceplan 2020 (B)
6. Orientering vedr. Boligsocial Helhedsplan (O)
7. Orientering vedr. Arbejdsmiljø i Nytteindsatsen (O)
8. Punkter til kommende møder (O)
9. Godkendelse af referat (B)
10. august 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Budgetopfølgning 3 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
6. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
7. Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)
8. Kompetenceplan 2020 (B)
9. Integrationsområdet (O)
10. Budgetdialogproces (D)
11. Status vedr. besparelser i forhold til Særligt Tilrettelagt Uddannelse - STU (O)
12. Orientering om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 (O)
13. Evaluering af borgernes oplevelse og hvordan medarbejdernes resultater måles (O)
14. Punkter til kommende møder (O)
15. Godkendelse af referat (B)
16. Lukket: Borgersag vedr. hjælp til tandbehandling (O)
8. juni 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
5. Budget 2021-2024 - Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen (D)
6. Drøftelse af idèer til corona-relaterede løsninger (D)
7. Budgetopfølgning 2B for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
8. Høring af forslag til Ø-politik (B)
9. Status på etablering af 100 småjobs (O)
10. Hjælpepakke punkt 19 vedr. etablering af jobs (O)
11. Hjælpepakke punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)
12. Svar på ansøgning vedr. frikommuneforsøg (O)
13. Orientering om Førtidspension (O)
14. Integrationsområdet (O)
15. Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)
16. Punkter til kommende møder (O)
17. Godkendelse af referat (B)
18. Lukket: Orientering om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 (O)
19. Lukket: Borgersag vedr. hjælp til tandbehandling (O)
4. maj 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Jobcentrets indsats i forbindelse med suspendering af beskæftigelsesindsatsen og foreløbige konsekvenser af COVID-19 (O)
4. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
5. Budgetproces for 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
6. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
7. Budgetopfølgning 2 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
8. Mikrolån (B)
9. Integrationsstrategi (B)
10. Opfølgning på den kommunale ungeindsats (E)
11. Orientering om Førtidspension (O)
12. Punkter til kommende møder (O)
13. Godkendelse af referat (B)
30. marts 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
5. Budgetbesparelse på integrationsområdet (O)
6. Integrationsområdet (O)
7. Punkter til kommende møder (O)
2. marts 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
5. Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 - SBU (B)
6. Integrationsområdet (O)
7. 225-timersreglen (O)
8. Punkter til kommende møder (O)
9. Lukket: Konkret ankesag vedr. 225-timersreglen (O)
10. Lukket: Social investering i indsats til nydanske kvinder (B)
11. Lukket: Boligudfordringer for socialt udsatte (O)
3. februar 2020
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Gensidig orientering (O)
3. Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)
4. Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)
5. Beskæftigelsesplan 2020 (B)
6. Budgetopfølgning 1 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)
7. Etablering af 100 småjobs til unge under 30 år (B)
8. Status på arbejdet med ny integrationspolitik (O)
9. Status på opgaveudvalget - Forebyggelse af misbrug blandt unge (O)
10. Punkter til kommende møder (O)