Dagsordener og referater

Uddannelsesudvalget 2017-2017

Her finder du dagsordener og referater for Uddannelsesudvalget 2017-2017 i Slagelse Kommune i år 2017.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

4. december 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Opfølgning pr. november Vidtgående specialundervisning & Børn og Unge samt Handleplaner (B)
3. Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)
4. Veteranstrategi (B)
5. Styrelsesvedtægt for skoleområdet (B)
6. Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)
7. Boglige talentforløb på skoleområdet (O)
8. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
9. Punkter til kommende møder (B)
10. Pressemeddelelser (B)
11. Afdækning af økonomiske og personalemæssige forhold i relation til Magleby Skolecenter, Intern skole (B)
6. november 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Uddannelsesudvalget (B)
3. Styrelsesvedtægt for skoleområdet (A)
4. Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (A og B)
5. Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (A)
6. Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - Puljeprojekt Socialstyrelsen (O)
7. Aftale om bedre veje til uddannelse og job (O)
8. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
9. Punkter til kommende møder (B)
10. Pressemeddelelser (B)
11. Overenskomst med den interne skole på Magleby Skolecenter (D)
12. Uddannelsesudvalget orienteres om, at samarbejdet med Magleby Skolecenter ophører (E)
2. oktober 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Månedlig rapportering september - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede Børne- og Unge område (E)
3. Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)
4. Flytning af UngSlagelses Heltidsundervisning til Hulby Møllegård, Korsør (B)
5. Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen (O)
6. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
7. Punkter til kommende møder (B)
8. Pressemeddelelser (B)
4. september 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Månedlig rapportering august - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede Børne- og Unge område (B)
3. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Renovering af Hashøjskolen - scenarie A (B)
4. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Vemmelev Skole - Ventilation og vinduer (B)
5. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Hashøjskolen - etablering af udemiljø (B)
6. Ungeområdet - fremtidig indhold og organisering - klubber, SSP, UU, SFO2 m.fl. (B)
7. Midtvejsstatus på videreudvikling af det specialiserede børne- og ungeområde (O)
8. Midtvejsstatus på udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet (O)
9. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
10. Punkter til kommende møder (B)
11. Pressemeddelelser (B)
7. august 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Uddannelsesudvalget (B)
3. Økonomi på videreførelse af 3 års besøg og rejsehold (B)
4. Skoleområdet 360 graders analyse - tids- og procesplan (B)
5. Tilsyn med undervisningen på interne skoler ved dagbehandlingstilbud og opholdssteder 2017 (B)
6. Rammer og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetsrapport 2016/2017 (B)
7. Godkendelse af Rammeaftale 2018 og 2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde (B)
8. Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (D)
9. Drøftelse af udkast til procesplan og kommisorium for ungeområdet (D)
10. Analyse vedrørende det specialiserede socialområde ved KORA (O)
11. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
12. Punkter til kommende møder (B)
13. Pressemeddelelser (B)
6. juni 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Månedlig rapportering maj - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og unge område (E)
3. Afslutning af anlægsregnskaber - dagtilbud (A)
4. Skoleområdet 360 graders analyse - samlet afrapportering (B)
5. Budgetdrøftelse - budget 2018-2021 (B)
6. Henvendelse fra socialdemokraterne i UU om evaluering af meridskrivning i dagtilbud og aktuelle behov (B)
7. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)
8. Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole (B)
9. Samarbejdsaftale for Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)
10. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - kravsspecifikation og kvalitetsstandard (B)
11. Magtanvendelser i 2016 - årsrapportering (O)
12. Sag vedr. UngSlagelse/Ungdomsskolen (B)
13. Evaluering af rejsehold og 3 års besøg (D)
14. Rosenkildegården, Basen og Gadeplan (O) og udviklingsforløb for fremtidens Gadeplan/SSP og klubber (D)
15. Vedr. afslutning og evaluering af "Gør en god skole bedre" (B)
16. Mulighederne for øget brug af haller m.v. i dagstimer (O)
17. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
18. Punkter til kommende møder (B)
19. Pressemeddelelser (B)
8. maj 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. 2. budgetopfølgning 2017 - Uddannelsesudvalget (B)
3. Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a (B)
4. Sag vedr. redegørelse vedr. fritidsaktiviteter i UngSlagelse (E)
5. Evaluering af skolernes arbejde med Visible Learning (E)
6. Orientering om arbejdet med at styrke den faglige og økonomiske styring på børne- og ungeområdet (O)
7. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
8. Punkter til kommende møder (B)
9. Pressemeddelelser (B)
3. april 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)
3. Forslag til omlægning af skoledistrikt for Flakkebjerg Skole (B)
4. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Forslag til kommunale indsatser (D)
5. Budget 2018-2021 - Uddannelsesudvalget (D)
6. Særlig indsats til 15-18-årige (D)
7. Månedlig rapportering marts - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og unge område (E)
8. Status på arbejdet med indsatser efter Servicelovens §11, stk. 3 i Sundhedsplejen og Dagtilbud (O)
9. Holmegårdshuset (O)
10. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
11. Punkter til kommende møder (B)
12. Pressemeddelelser (B)
6. marts 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Regnskabsresultat for 2016 og overførsel til 2017 (B)
3. Månedlig rapportering februar - Vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og unge område (E)
4. Ramme for midtvejsstatus på udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet (B)
5. Proces for anvendelse af anlægsbudget til udbygning af Slots Bjergby (B)
6. Henvendelse fra Thomas Clausen (Ø) vedrørende Holmegårdshuset (B)
7. Status på arbejdet om en styrket rolle til skoledagtilbudsrådgivere i Center for Børn og Familie (O)
8. Status på arbejdet med Visible Learning (O)
9. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
10. Punkter til kommende møder (B)
11. Pressemeddelelser (B)
6. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budgetopfølgning 2017 - Uddannelsesudvalget (B)
3. Den videre proces efter kommunalisering af Sørby Børnehave (B)
4. Autismetilbuddet på Storebæltskolen(B)
5. Iværksættelse af talenttiltag indenfor det boglige felt (B)
6. Initiativretssag - undervisningskonceptet Visible Learning (B)
7. Udvalgte nøgletal på folkeskoleområdet fra KL (D)
8. Nationale måltal på baggrund af testresultater 2015/16 (E)
9. Tværgående enhed mellem HPU, UU og BIU om særligt sårbare unge (O)
10. Boligsocial helhedsplan 2017-2021 - Fælles møde (O)
11. Orienteringssag til Uddannelsesudvalget (O)
12. Punkter til kommende møder (B)
13. Pressemeddelelser (B)