Dagsordener og referater

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Her finder du dagsordener og referater for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i Slagelse Kommune i år 2021.
Du kan klikke på en af datoerne nedenfor for at gå til den pågældende dagsorden eller det pågældende referat.

2. juni 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Proces og perspektiver vedrørende Servicelovens §§ 83/83a og 85 (O)
3. Den Sociale Hjemmepleje som permanent ordning (O)
4. Initiativer vedr. understøttelse og udvikling af pårørendesamarbejde inden for Center for Handicap og Psykiatri (B)
5. Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)
6. Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)
7. Anvendelse af midler til velfærdsteknologi - Budget 2021-24 (B) (E)
8. Månedsopfølgning juni 2021 - Specialcenter Slagelse (B)
9. Budgetproces 2022-2025 - USB (B)
10. Recovery Bulls - Den Sociale Sportscafé i Slagelse (D)
11. Initiativsag: Overholdelse af Byrådets vedtagne vedtægter for Rådet for socialt udsatte (B)
12. Presse (B)
13. Næste møde (O)
14. Gensidig orientering (O)
15. Godkendelse af referat (B)
5. maj 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Recovery Bulls - Den Sociale Sportscafé i Slagelse (D)
3. FOKUS status og effekter (D)
4. Årsrapportering Magtanvendelser 2020 (O)
5. Budgetopfølgning 2 for 2021 - USB (B)
6. Initiativer til understøttelse af implementeringsproces vedr. Medborgerpolitikken(B)
7. Status på den Kommunale Ungeindsats (O)
8. Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed (O)
9. Initiativsag: Drift af varmestue i Korsør og Skælskør(B)
10. Presse (B)
11. Næste møde (B)
12. Gensidig orientering (O)
13. Godkendelse af referat (B)
7. april 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. FOKUS (O)
3. Status på Medborgerpolitikken Slagelse Kommune(O)
4. Recovery Bulls - Den Sociale Sportscafé i Slagelse (D)
5. Månedsopfølgning april 2021 - Specialcenter Slagelse (B)
6. Næste møde (O)
7. Presse (B)
8. Gensidig orientering (O)
9. Initiativsag: Venstre vil styrke vilkår for mennesker med handicap og deres pårørende (B)
10. Godkendelse af referat (B)
11. Lukket: Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)
3. marts 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Budget 2022-2025 - USB (D)
3. Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 - og overførsel til 2021 (B)
4. Månedsopfølgning Specialcenter Slagelse (B)
5. Revideret tids-og procesplan for udvikling af masterplan 2022-2025 for fremtidens tilbud på Handicap-og Psykiatriområdet 2022-2025 (B)
6. Etablering af Mestringshus (B)
7. Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)
8. Handlemuligheder i forhold til at sikre kvalitet på botilbud, dagtilbud, personlig støtte m.v. (D)
9. headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)
10. Næste møde (O)
11. Presse (B)
12. Gensidig orientering (O)
13. Lukket: Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)
14. Lukket: Godkendelse af referat (B)
3. februar 2021
1. Godkendelse af dagsorden (B)
2. Etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgshjemmet Toften(O)
3. Lukket: Varmestue i Korsør (D)
4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - USB (B)
5. USB´s Budget 2021 (D)
6. Budgetproces 2022-2025 - USB (B)
7. Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)
8. Orientering om Socialt Frikort (O)
9. Lukket: Eventuelle punkter fra det ekstraordinære Udvalgsmøde den 27. januar 2021 (O)
10. Presse (O)
11. Næste møde (O)
12. Orientering (O)
13. Lukket: Godkendelse af referat (B)